Категория: Tech

Камерите Leica се гордеят със своето наследство и традиции, но това понякога може да означава, че съвременните удобства се пренебрегват. Въпреки това,